مقاله نویسی isi

مقاله نویسی جزء کارهای آکادمیک دانشگاهی است که درمقاطع کارشناسی و بالاتر اغلب دانشجویان رشته های مختلف مجبور به انجامش هستند. مقاله در واقع چکیده ای از کار تحقیقاتی است یا اینکه نقل قول های چند دانشمند، محقق و … .

مقاله نویسی استانداردهای نگارشی جهانی دارد که به طور کلی