مراقب ژورنال های جعلی باشید

با توجه به تماس های مکرر دانشجویان و همکاران در خصوص ژورنال های isi جعلی یا سایت هایی که خود را به مجلات معتبر isi نسبت می دهند، موجب شد تا مطلبی در خصوص اطلاع رسانی در این باره منتشر نماییم.

مطلبی که در پی می آید اشاره به فرد یا موسسه