راهنمای پذیرش مقاله در isc

با آرزوی موفقیت برای دانشجویان در همه رشته ها در این مطلب راهنمای پذیرش در isc را پیگیری می کنیم. قصد ما راهنمایی است و تصمیم اینکه خواستار اقدام برای انتشار هستید یا نه با خودتان است.

ژورنال های isc دو نوع هستند:

1- مجلات داخل کشور که در isc نمایه شده اند: این