موسسه ستاره سازان آسمان دانش با هدف ارتقاء درجه علمی کشور با گردآوری محققین، مترجمین و … متخصص برای اولین بار در کشور به صورت دورکاری اقدام به پذیرش و انتشار مقالات دانشجویان، اساتید و … نموده است. کلیه عزیزانی که با ما در ارتباط هستند و به نوعی یاری رسان ما هستند به صورت ارتباط از راه دور با ما همکاری می نمایند که این خود نکته قابل توجه در خصوص اعتماد به فعالیت های ما محسوب می شود. تمرکز اصلی موسسه ستاره سازان آسمان دانش بر روی ترجمه مقالات isi، پذیرش مقالات isi و چاپ مقالات isi می باشد.