اساسا به ژورنالی معتبر گوئیم که دارای ویژگی های زیر باشد:
1- در سایت تامسون روتر نمایه شده باشد.
2- در لیست سیاه وزارت علوم که هر چند ماه یکبار منتشر می شود نباشد.
3- بهتر است در تامسون روتر لینکی به سایت ژورنال وجود داشته باشد و اگر نیست ژورنال حداکثر چند ماه به چند ماه بخش ها یا issue های خود را به طور مرتب در سایت خودانتشار دهد.
4- در شماره های اخیر منتشر شده بیشتر از 30 یا 40 درصد مقالات ایرانی نباشند و از کشورهای مختلفی مقالات جذب شده باشند.
5- ایندکس های قوی داشته باشد مثلا علاوه بر تامسون روتر در دیتابیس ها و سایت های مرجع معتبری نمایه شده باشد.

این ویژگی ها نشان می دهد که یک ژورنال isi معتبر است اما در هر صورت تشخیص نهایی بر اساس تجربه است بنابر این از باتجربه ها کمک بگیرید.