مدت هاست که به دنبال مجلاتی با درجه علمی مناسب و معتبر از کشورهای آسیایی و اروپایی هستیم و این یک روند توقف ناپذیر می باشد که تقریبا همه روزه پیگیر آن هستیم. خوشبختانه اخیرا توانسته ایم با چند مجله و فصلنامه علمی – پژوهشی جهت چاپ یا انتشار مقاله isi در ژورنال یا مجلات سوئیس، هند، آلمان و انگلیس به توافقات مناسبی از لحاظ زمان و هزینه برسیم و علاقمند بودیم تا هرچه سریع تر این خبر را منتشر کنیم تا عزیزانی که به دنبال پرداخت هزینه کم و نیز زمان کوتاه اخذ پذیرش مقالات خود هستند مطلع گردند. جهت آگاهی از عنوان ژورنال ها یا مجلات لطفا با ما تماس بگیرید.