صفحه مشتریان ما موجب شگفتی همکاران ماست. اغلب وب سایت هایی که متعلق به دفتر یا موسسه می باشد از ذکر لیست مشتریان، خودداری می کنند. اما ما بر این باوریم که اگر واقعا فعالیتی صورت می گیرد قانونی و موجب رضایت مشتریان است دلیلی برای پنهان کاری نیست (غرض جسارت به دیگران نیست). لذا با اطلاع رسانی که به مشتریان انجام دادیم، کسب اجازه شد تا شماره تماس آن ها در سایت قرار داده شود. به این ترتیب گام موثری در جهت اعتماد سازی صورت گرفته است و بیشتر از قبل صداقت کاری تیم فعال isiscjournals را نمایان می سازد.

در ادامه اطلاعات مشتریانی که با ارائه اطلاعات تماس موافقت کرده اند آمده است. این تنهابخشی از مشتریان ما محسوب می شود و جدای از لیست مشتریانی است که به صورت همکار در قالب دفتر، موسسه و یا مسئول پژوهشی دانشگاه فعال هستند و امور مشتریان خود در زمینه ترجمه، تدوین و چاپ مقاله را به تیم ما محول می کنند.

عزیزان توجه داشته باشند که این صفحه مشتریان است و بابت سفارش با شماره تلفن های ذکر شده در این صفحه تماس نگیرید مگر به جهت اطلاع از کیفیت و درستی فعالیت و خدمات ما.

 

آقایان
09125604293 
09132800919 

خانم ها
87–09199695 
90–0913876 
74–0936783 
33–0911442