با در نظر گرفتن این نکته که اغلب متقاضیان نوشتنن مقااله isi دانشجویان هستتند قیمت نوشتن آن حائز اهمیت است. با تجربه ای که به دست آورده ایم رااهکارهایی جهت کاهش قیمت نوشتن مقاله در ادامه پیشنهاد می گردد:
1- نوشتن + ترجمه + پذیرش + انتشار:
مطمئن هستیم که عزییزان به این مسئله واقف هستند که مراحل یاد شده 4 مرحله روند کاری هر شخص، تیم یا موسسه ای است که کار چاپ مقالات isi را دنبال می کنند. این مراحل هر کدام توسط شخصی انجام می شود. مثلا یک نفر مسئول نوشتن (تدوین)، یک نفر مترجم و بالاخره یک نفر مسئول پذیرش مقاله در مجلات معتبر و انتشار آن است. همه این عزیزان دستمزد کاری خاص خود را دارند. حالا اگر شما کل مراحل را توسط یک تیم یا موسسه انجام دهید منطقی است تخفیفات مناسبی برای هر مرحله می گیرید. آن تیم یا موسسه نیز اغلب به این نکته توجه دارد که شما متقاضی هستید که کل مراحل را درخواست داده اید، بنابر این سعی خواهد کرد تخفیف بیشتری از حد متعارف بدهد.
2-استخراج مقاله از پایان نامه:
معمولا نوشتن مقاله هزینه بر است بنابر این اگر شما سفارش استخراج مقاله از پایان نامه بدهید (پایان نامه خودتان یا دوستانتان) موجب کاهش قیمت تمام شده می گردد.
در نهایت این نکته را یادآور می شویم که توصیه ما نوشتن مقاله توسط خود شما می باشد.
موفق باشید.